Documentation

LEGEA comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007 // Monitorul Oficial nr.51-54/155 din 14.03.2008 //
The program for the implementation of number portability in the Republic of Moldova for 2011-2013., Approved by the Decree of the Ministry of Information Technologies and Communications № 52 from 30.06.2011 // Monitorul Oficial al R. Moldova № 118-121 / 9
Regulamentul cu privire la portabilitatea numerelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 34 din 01.12.2011 //Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 16-18/58 din 20.01.2012//
Planul de acţiuni pentru implementarea portabilităţii numerelor telefonice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 41 din 11.10.2012.
Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI Nr. 17 din 09.04.2013 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Anexa 1 a Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 41 din 11.10.2012.
Model de cerere de portare a numărului de telefon.

CHECK THE OWNER OF DEFINED NUMBER

+373
S.A. Moldcell - Number is ported IT IS NOT WEARING

Example of fixed / mobile operators: 22151515/67818181