Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

Dacă reprezint o persoană juridică îmi pot porta numărul de telefon ca persoana fizică? Invers este posibil?

Nu, pentru că în aceste cazuri s-ar modifica titularul contractului, fapt care nu este posibil în cadrul procesului de portare. Totuşi, întrucât schimbarea titularului unui contract ar putea fi realizată independent de procesul de portare, Vă sugerăm să Vă adresaţi direct furnizorilor implicaţi, rămânând la latitudinea lor dacă acceptă sau nu solicitarea.

Cum pot să-mi anulez cererea de portare?

Anularea portării se face printr-o cerere pe care o puteţi obţine la una din reprezentanţele/oficiile furnizorului la care aţi depus cererea de portare. Cererea respectivă trebuie depusă cel târziu cu 24 de ore înainte de data pe care aţi stabilit-o împreună cu furnizorul pentru realizarea portării.

Doresc să-mi transfer un număr de telefon într-o altă rețea dar să-mi păstrez contractul actual (pe care l-am încheiat cu furnizorul de la care doresc să plec). Este posibil?

În această situaţie nu aveţi motive să portaţi numărul. Dar, presupunând că doriţi totuşi să Vă portaţi numărul într-o altă reţea, trebuie să reţineţi că orice contract încheiat între Dvs. şi furnizorul de la care plecaţi încetează în momentul finalizării procesului de portare. Serviciul va fi furnizat (pe numărul portat) în baza unui nou contract, încheiat cu furnizorul la care doriţi să Vă transferaţi. Noul furnizor este singurul care poate decide dacă Vă poate oferi condiţii contractuale identice cu cele oferite de vechiul furnizor.

Sunt obligat sa accept numărul de telefon provizoriu?

NU. Furnizorul acceptor trebuie să Vă asigure posibilitatea de a porta numărul si fără alocarea unui număr de telefon provizoriu. În acest caz, până la finalizarea portării, nu Veți putea beneficia de serviciul de telefonie oferit de furnizorul acceptor.

Poate furnizorul la care doresc sa mă transfer să-mi refuze portarea numarului către acesta?

Doar în următoarele cazuri:

- refuză, în general, conectarea altor solicitanţi şi furnizarea serviciilor publice de telefonie către aceştia;

- lipsa posibilităţilor tehnice;

- existența datoriilor Dvs. față de acest furnizor.

Poate furnizorul de la care doresc sa mă transfer să-mi refuze portarea numarului către alt furnizor?

Doar în următoarele cazuri:
- cererea nu este completă sau este completată incorect;  
- datele de identificare ale Dvs. sunt incorecte sau nu corespund datelor abonatului numărului pentru care se solicită portarea;   
- numărul nu face parte din blocurile de numere portabile;   
- au fost primite mai multe cereri de portare pentru acelaşi număr;   
- numărul nu se află în reţeaua furnizorului de la care doriţi să vă transferați ca urmare a cesionării sau a portării sau numărul nu este atribuit de furnizorul Dvs.;
- cartela SIM, USIM sau R-UIM, pentru numerele pentru care solicitaţi portarea, sunt declarate pierdute sau furate;   
- dacă de pe numărul utilizat pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilă, prin intermediul cartelelor preplătite pe care doriţi să-l portaţi, nu a fost originat nici un apel.

 

REŢINEŢI: Nu pot constitui motive de refuz al cererii de portare:
- existenţa unor datorii ale Dvs. către furnizorul de la care doriţi să plecaţi sau către părţi terţe;
- existenţa unei durate minime de încheiere a contractului cu furnizorul de la care doriţi să plecaţi sau existenţa unor anumite clauze;
- suspendarea provizorie, de către furnizorul de la care doriţi să plecaţi, a furnizării serviciului prin intermediul numărului pentru care se solicită portarea.

VERIFICĂ CĂRUI OPERATOR ÎI APARȚINE NUMĂRUL ȘI POSIBILITATEA DE PORTARE

+373
S.A. Moldcell - Număr portat NU ESTE PORTAT

Exemplu de operatori de telefonie fixă / mobilă: 22151515/67818181